Teknisk boligelektro

Teknisk boligelektro AS er et lite elektroentreprenør selskap med 9 ansatte som utfører alt av elektro-installasjoner innen privat og offentlig virksomhet. Bolig installasjoner , Tele og data installasjoner,  Økonomibesparende systemer, Bolig alarm , Varme installasjoner, Bad og kjøkken installasjoner. Energiøkonomiske total løsninger for opplading av elbiler samt styring og tilpasning av disse. uansett omfang og størrelse på installasjonen. Teknisk boligelektro AS skal være miljøbevisst i hele sin virksomhet, både i arbeid, ute hos kunder og på kontoret. Vi tilstreber hele tiden å forbedre oss på områder som gjelder.

  • papirforbruk.    
  • kildesortering i forbindelse med el installasjoner.
  • miljømerkede produkter der slike alternativer finnes. 

 

Teknisk boligelektro AS har et godt system for HMS-arbeid som fungerer i praksis og tilfredsstiller kravene i IK-forskriftens §5. Miljømål for arbeidsmiljø og ytre miljø og miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann er samlet og innarbeidet i HMS-/ Internkontrollsystemet.                  

Informasjonsskriv Elektroarbeider

Informasjonsskrivet er en redegjørelse og beskrivelse for fremgangsmåten ved utførelse av arbeidet som er avtalt samt bestilling, fakturering og endringer for arbeider i oppstart og gjennom byggeperioden.

  • Spørsmål og kommentarer til faktura, materialvalg, utførelse eller endringer underveis må underrettes utførende umiddelbart.
  • Boligelektro AS opererer med grossistpriser (listepriser) til kunde eks. mva. hvis ikke annet er avtalt. Materiell av alle typer kan finnes på nett til en rimeligere pris en grossistpris da disse leverandørene ikke har krav på seg til å levere under de samme betingelsene som Teknisk boligelektro AS. Boligelektro as har fortjeneste, garantiansvar, transport, prosjektering, reklamasjoner, innkjøp mm. Det settes med dette krav til at kunde setter seg inn i termen grossistpris og forstår denne termen som utgangspunkt for alle fakturerte kostnader.
  • Materiell og arbeider som monteres utføres på timer etter avtale faktureres omtrentlig en gang per uke, hvis ikke annet er avtalt.

Ekstra arbeider som ikke er avtalt skriftlig ved oppstart av prosjekt, må bestilles som ekstra med gjennom endringsmelding på eget skjema sendt til utførende. Skjema skal klargjøre alle elementene som berører ekstraarbeidet. Hvem som bestiller, hvor det skal utføres og hva som skal gjøres samt materialvalg og pris. Denne bestilling må være utførende i hende før oppstart iverksettes. Det gjøres også oppmerksom på at ekstraarbeider kan innebære kostnader forbundet ved innkjøp, prosjektering og transport av varer som er eller må bestilles.

               

Har du noen spørsmål? ikke vær redd for å ta kontakt med oss.